Suomen Vesitieto Oy toimitti viime vuonna uudet asiakastieto- ja laskutusjärjestelmät usealle suurelle vesihuoltolaitokselle.

Vesitiedon ottivat tuotantokäyttöön mm. HS-Vesi, Porin Vesi, Vaasan Vesi ja Kuopion Vesi Oy, johon yhdistettiin myös Siilinjärven vesihuolto. Käyttöönottojen myötä Suomen Vesitieto Oy:n ohjelmistopalvelun piiriin tuli lähes 75 000 uutta vesihuollon asiakasta, joiden tietoja hallitaan ja joita laskutetaan säännöllisesti Vesitiedon avulla.

Käyttöönottoja seuraavien uusien asiakasvesihuoltolaitosten kanssa on jo käynnistetty vuodenvaihteen molemmin puolin.

Vesitieto-perusjärjestelmä kattaa mm. asiakas- ja sopimushallinnan, vesimittarien hallinnan, lukemien vastaanoton ja tarkastuksen, erilaiset laskutukset, myyntireskontran sekä raportoinnin. Järjestelmä sisältää liittymät muihin järjestelmiin kuten laskuoperaattoreihin, taloushallintoon, pankkiin, verkostotietojärjestelmiin ja etäluettaviin IoT-älymittareihin sekä muihin IoT-laitteisiin.

Vesitili-asiakasportaali mahdollistaa vesihuollon asiakkaiden sähköisen asioinnin nykyaikaisella tavalla, helposti ja nopeasti. Vesitilin avulla vesihuollon asiakkailla on mahdollisuus nähdä reaaliaikaisesti omat etälukemansa, kulutustrendit sekä mahdolliset hälytystiedot, ja toimittaa omat tietonsa vesihuoltolaitokselle.

Järjestelmään on saatavissa myös Vesitieto-mobiilisovellus mittariasennusten ja mittarivaihtojen, sekä muiden verkostotöiden hallintaan, kirjaamiseen ja seurantaan.

Suomen Vesitieto Oy:n palveluihin kuuluu myös IoT-Datapalvelu, joka mahdollistaa IoT-mittalaitteiden mittausten ja hälytysten vastaanoton, sekä tietojen tallennuksen ja hyödyntämisen. IoT-Datapalvelu on osa Vesitieto-kokonaisratkaisua sisältäen tietoturvallisen ja täyden integraation Vesitiedon asiakas-, käyttöpaikka- ja laskutustietoihin.

Suomen Vesitieto Oy on sitoutunut vesihuollon digitalisaation edistämiseen kehittämällä vesihuoltolaitoksille käytännönläheisiä ohjelmistoratkaisuja toiminnan tehostamiseen sekä verkostojen suunnittelun ja ylläpidon tueksi.