Toholammin Vesihuolto Oy on valinnut uudeksi vesihuollon asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäkseen Suomen Vesitieto Oy:n pilvipalvelun. Vesitiedon palvelu kattaa ensivaiheessa asiakaspalvelua tukevat toiminnot, mittaritietojen keruun, laskutukset, raportoinnin sekä myyntireskontran. Liittymät muihin järjestelmiin toteutettiin Vesitiedon valmiiden vakiorajapintojen kautta.

Palvelun käyttöönotto käynnistyi syyskuussa 2017. Ensimmäisenä vaiheena oli Toholammin aineiston data-analyysi, jolla kartoitettiin aineiston laatu tulevaa konversiota varten. Data-analyysin perusteella tehtyjen toimenpiteiden jälkeen itse konversio tapahtui nopeasti ja tuotantokäyttöön palvelu otettiin joulukuussa 2017, kun Vesitiedolla ajettiin ensimmäinen massalaskutus.

”Käyttöönottoprojekti sujui vesilaitoksen näkökulmasta yllättävän vaivattomasti ja nopeasti. Ensimmäiset laskut lähetimme jo marraskuussa. Saimme Vesitiedosta nykyaikaisen työkalun, jossa näkyy selkeä vesihuollon toimialakohtaisuus sisältäen erinomaisen käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen.” toteaa Toholammin Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Vesa Lintilä.

”Olemme iloisia, että Toholammin Vesihuolto päätyi palveluumme. Uskomme että intensiivinen yhteistyömme asiakkaidemme kanssa palvelun kehitystyössä on tuottanut parhaan vesihuollon toimialaratkaisun, jota nyt myös Toholammin Vesihuolto pääsee hyödyntämään toiminnassaan. ” toteaa Suomen Vesitieto Oy:n toimitusjohtaja Markku Ojala.

Lisätiedot:
Myyntijohtaja Harri Kaijalainen, Suomen Vesitieto Oy, puh. 040 574 8731
Toimitusjohtaja Markku Ojala, Suomen Vesitieto Oy, puh. 0400 624 169
Toimitusjohtaja Vesa Lintilä, Toholammin Vesihuolto Oy, puh. 0400 668 593