Suomen Vesitieto Oy on toimittanut Riihimäen Vesi -liikelaitokselle Vesitieto vesihuollon asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän SaaS-palveluna. Käyttöönoton yhteydessä siirrettiin tietoja vanhasta järjestelmästä Vesitietoon, jonka jälkeen palvelu otettiin vaiheittain käyttöön vuoden 2023 vaihteessa. Palvelu kattaa vesihuollon asiakastietojen hallinnan ja laskutuksen sekä Vesitili asiakasportaalin. Lisäksi palvelussa on työkalut työn hallintaan ja mobiiliratkaisu asentajille kenttätöiden hallintaan.