Lempäälän Vesi valitsi uudeksi vesihuollon asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäkseen Suomen Vesitieto Oy:n pilvipalvelun. Vesitiedon palvelu kattaa ensivaiheessa asiakaspalvelua tukevat toiminnot kuten sopimusten hallinnan, mittaritietojen keruun, laskutuksen, raportoinnin sekä Vesitili-asiakasportaalin. Liittymät Lempäälän kunnan laskuntulostus-, myyntireskontra- ja kirjanpitojärjestelmiin on toteutettu vakiorajapintojen kautta.

Palvelun käyttöönotto aloitettiin 8.3.2018, jolloin asiakkaan aineisto asennettiin Vesitiedon palvelimelle konversiota ja käyttöönottoa varten. Projekti eteni toimittajan kehittämien työmenetelmien ja työkalujen ansiosta tehokkaasti. Käyttöönottoa edisti asiakkaan aktiivinen osallistuminen käyttöönottoprojektiin, joten yhteistyö tietojen tarkistuksissa ja testauksessa oli sujuvaa ja viiveetöntä.

Konversio ja käyttöönotto eteni ripeästi. Lempäälän Veden tasauslaskutus suoritettiin Vesitiedolla 20.4.2018, jolloin noin 4800 laskua lähetettiin asiakkaille. Samalla Vesitieto otettiin tuotantokäyttöön kuuden viikon kuluttua käyttöönoton aloituksesta, joka on todennäköisesti yksi nopeimmista jollei nopein onnistunut asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän käyttöönottoprojekti vesihuollon toimialalla Suomessa.

”Käyttöönottoprojekti sujui meidän näkökulmastamme todella nopeasti. Mainittavia ongelmia ei koko käyttöönoton aikana ilmennyt. Meidän omat ihmiset olivat tiiviisti mukana koko ajan ja eteen tulleita haasteita ratkottiin sitä mukaan, kun niitä esiintyi. Tämän lisäksi toimittajan toimiala- ja projektiosaaminen, sekä tehokkaat työkalut mahdollistivat nopean käyttöönoton sovitussa aikataulussa”, toteaa Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toimitusjohtaja Lasse Sampakoski tyytyväisenä.

”Olemme iloisia, että Lempäälän Vesi päätyi palveluumme. Tehokkaat toimintatapamme Lempäälän Veden kanssa mahdollistivat Vesitiedon ennätysnopean käyttöönoton. Ratkaisumme avulla Lempäälän Vesi saa käyttöönsä toimialan edistyksellisimmät ratkaisut vesihuollon asiakaspalveluun ja digitalisaatioon”, toteaa Suomen Vesitieto Oy:n projektipäällikkö Petri Voltti.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Lasse Sampakoski, Lempäälän Vesi -liikelaitos, puh. 050 063 3083
Myyntijohtaja Harri Kaijalainen, Suomen Vesitieto Oy, puh. 040 574 8731
Toimitusjohtaja Markku Ojala, Suomen Vesitieto Oy, puh. 0400 624 169
Projektipäällikkö Petri Voltti, Suomen Vesitieto Oy, puh. 040 563 6141