Uuden sukupolven asiakastieto- ja vesilaskutusjärjestelmä vesihuoltolaitoksille

Suomen Vesitieto Oy on lanseerannut Vesitieto-asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyssä 9.-10.5 Jyväskylässä. Lanseeraus sai erittäin hyvän vastaanoton. Osastollamme oli ajoittain ruuhkaa ja järjestelmäesittelyyn muodostui jopa pientä jonoa. Asiakkaamme toivottivat tervetulleeksi toimialalle uuden toimijan, joka tarjoaa järjestelmää, jossa vesihuollon erikoistarpeet on huomioitu jo järjestelmän määrittelyn yhteydessä ja järjestelmä tulee kehittymään tulevien tarpeiden mukaisesti.

”Järjestelmä on rakennettu yhteistyössä 19 vesihuoltolaitoksen kanssa jolloin toiminnallisuudessa on huomioitu usean eri toimijan tarpeet ja näin saatu muodostettua täysiverinen toimialaratkaisu.”

Teknologinen toteutus noudattaa teknologian viimeisimpiä trendejä, jolloin varmistetaan jatkuva kehitys ja pitkä pitoaika. Lisäksi järjestelmä on rakennettu siten että se on helposti sovellettavissa myös lämpö-, kaasu- ja jätehuollon tarpeisiin. Tämä tukee asiakkaiden liiketoimintojen muutoksia mahdollistaen isompien kokonaisuuksien hallinnan asiakkaiden toimintojen yhdistämisessä esimerkiksi veden ja lämmön osalta. Tällöin voidaan käyttää mm. samaa asiakasrekisteriä kummassakin palvelussa ja tehostaa toimintaa sekä parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä.

Järjestelmän ensimmäiset toimitukset alkavat kesäkuussa ja tarjoamme järjestelmää myös muille kuin kehitysprojektiin osallistuville vesilaitoksille. Näiden asiakkaiden osalta toimitukset alkavat kesälomien jälkeen.
Olemme toimineet yhteistyössä myös Vesilaitosyhdistyksen kanssa ja he kertoivat järjestelmäkehityksen yhteishankkeesta omalla Web-sivuillaan ajankohtaista osiossa, josta heille iso kiitos. Juttu löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/vesihuoltolaitosten_yhteishanke_asiakastiedon_ja_laskutuksen_tehostamiseen.5705.news